Om Erik Ralund

Jeg bor med familien i et idyllisk bindingsværkshus i udkanten af Mols Bjerge. Jeg er uddannet indenfor landbrug, natur og miljø og er i dag frisat af arbejdsmarkedet. I mit arbejde med fotografiet er jeg især optaget af landskaber og gådefulde motiver mellem himmel og jord. Jeg er desuden afhængig af musikalsk udfoldelse og oplevelser i dette fællesskab.

Fra familiens hus på Djursland møder jeg det omgivende landskab med nysgerrighed. Træer og himmel, lys og vand, kulturens spor. Alt er foranderligt og i bevægelse. Form, farver, lys og skygge går og kommer ind over disse motiver. Stilheden ser sit snit til at indfinde sig i billeder og spejlbilleder.

En serie af fotografierne er fra det storslåede landskab omkring Lønstrup. Her har jeg sat min fod i sandet - op gennem min barndom - og jeg vender tilbage - år efter år. Personligt hænger min interesse for stedet også sammen med, at strandfogedgården er min farfars fødegård.
Mit håb er at disse billeder inspirerer til at søge dybere ind i oplevelsen af naturen - og dermed skærpe vores sanser, værdier og drømme.

Erik Ralund